Page 46

Opmaak 1

Toyota Een aantal Japanse bedrijven heeft de noodzaak tot verbeteren van beide systemen al decennia geleden onderkend. Toyota, de bekendste van deze bedrijven, noemde het de ‘Toyota Manieren en Methoden’. In het Westen is dit vertaald naar het Toyota Productie Systeem waarmee teveel nadruk kwam op het technische, meer tastbare systeem. Het onzichtbare sociale systeem waarbij alles draait om toewijding en het overdragen van kennis werd vergeten. Onvergeeflijk, vinden de Japanners. Want deze aspecten verheffen het werk van ambachtslieden tot een soort kunst: ‘De kunst van het maken of doen van dingen.’ Steven Blom: “Ik heb na mijn studie werktuigbouwkunde gewerkt bij grote buitenlandse bedrijven. De manier waarop zij omgaan met kwaliteit, heeft me altijd geboeid. Deming, een bekende bedrijfskundige, zegt: “Als je de kwaliteit in de gaten houdt, komt de productiviteit vanzelf”. Dat is een belangrijke basis. In mijn werk maak ik bedrijven bewust van hun werkwijze en de punten waar het niet goed gaat. We zetten gezamenlijk een aantal technieken in die we de ‘5S’ noemen. Daaronder vallen bijvoorbeeld opruimen en schoonmaken. Zo haal je storende elementen weg. Daarnaast spelen de mensen een hele belangrijke rol. En juist die combinatie zorgt voor succes. Want je kunt nog zoveel willen, mensen moeten het wel doen en voelen.” Steven Blom of Blom Consultancy: “Making companies aware of their methods and procedural errors is part of my job.We jointly apply a number of principles commonly referred to as the ‘5S’. This, for example, includes tidying up and cleaning. This removes any disruptive elements. In addition, people play an extremely important role. And it is that combination in particular that brings success. Because no matter what and how much you want, it is people that need to do it and understand it.” 44 Bakkerij Fuite nam Blom Consultancy in de arm om het project te begeleiden. Eigenaar Steven Blom heeft ruim 20 jaar ervaring in het doorvoeren van verbetering in bedrijven. Hij schreef ook een boek over de techniek van het continu verbeteren.


Opmaak 1
To see the actual publication please follow the link above